Somatic Experiencing®- SE 

Om SE - metoden

Metoden er utviklet av Dr. Peter Levine Ph.D., som har doktorgrad i psykologi og medisinsk biofysikk. Somatic Experiencing ® (SE) er en kroppsbasert behandlingsmetode som varsomt regulerer dysregulerte tilstander i det autonome nervesystemet (ANS). Nervesystemets evne til kontakt og ressonans trenes opp.

Ufullendte responser etter ulike typer stress og traumer skaper symptomene som ligger bakenfor de observerte og opplevde plagene som oppstår som følge av bl.a posttraumatisk stress. Somatic Experiencing ® (SE) søker derfor på en varsom måte, å reorganisere og fullføre en defensiv orienteringsrespons hos klienten, dvs. fullføre kamp-, flukt- og frysreaksjoner i nervesystemet.

Peter Levine har studert atferden til ville dyr og erfart at de sjelden blir traumatisert, til tross for stadige trusler på liv og død. Metoden bygger på en forståelse av at de krefter som gjør dyr nærmest upåvirkelige overfor traumer, også finnes hos mennesker. Slik tar Levine utgangspunkt i at mennesker har en medfødt evne til selvregulering og integrering av overveldende erfaringer. Forutsetningen er at de rette betingelser for helbredelse er til stede.

En viktig teori knyttet til dette er Polyvagal Theory, fra dr. Steven Porges. Denne forklarer hvordan vi fysiologisk responderer instinktivt på på det vi opplever av trussel, fare og trygghet.  

Tilnærmingen er skånsom og effektiv for å bearbeide enkeltstående traumatiske erfaringer som ulykker, overgrep etc. Tilnærmingen kan i tillegg lindre plager relatert til syndromer som utmattelse,  smertetilstander og andre syndromer som bunner i et høyaktivert nervesystem.

For mer informasjon om teori og metoder se lenker/filmer under.

Aktuelle lenker/mer informasjon:

"Peter Levine´s secret to releasing trauma from the body", video: https://youtu.be/s1RnTipiU_Q (ca 6 min)


"The Science of Compassion: Origins, Measures, and Interventions - Stephen Porges, Ph.D  https://youtu.be/MYXa_BX2cE8 (ca 25 min)


Nature´s Lessons in Healing Trauma: An introduction to Somatic Experiencing® https://youtu.be/nmJDkzDMllc